Camera KBVISION

KX-C5012S4

KX-C5012S4

1,840,000 VNĐ

KX-C5013S4

KX-C5013S4

2,280,000 VNĐ

KX-D4K01C4

KX-D4K01C4

3,800,000 VNĐ

KX-D4003iN

KX-D4003iN

5,900,000 VNĐ

KX-D4005N2

KX-D4005N2

6,580,000 VNĐ

KX-D4002MN

KX-D4002MN

7,180,000 VNĐ

KX-CF2102L

KX-CF2102L

1,600,000 VNĐ

KX-C5011S4

KX-C5011S4

2,100,000 VNĐ

KX-D4K02C4

KX-D4K02C4

3,900,000 VNĐ

KX-A1004C4

KX-A1004C4

590,000 VNĐ

KX-A1003C4

KX-A1003C4

650,000 VNĐ

KX-A2112C4

KX-A2112C4

790,000 VNĐ

KX-A2111C4

KX-A2111C4

790,000 VNĐ

KX-A2011S4

KX-A2011S4

1,020,000 VNĐ

KX-A2012S4

KX-A2012S4

990,000 VNĐ

KX-A2011C4

KX-A2011C4

920,000 VNĐ

Sản phẩm

Hổ trợ kỹ thuật

Mr Lệ Hỗ trợ kỹ thuật/ Bảo hành

Kinh doanh dự án

Tường Vi

Mr Bách

Kinh Doanh Phân Phối

Mr Thắng

Mis Lan

Hỗ trợ KH Doanh Nghiệp

Mis Đa

Mis Lan

Phòng Kế Toán

Miss Sa

Chi Nhánh Miền Bắc

Miss Đa

Mr Bách

Hỗ Trợ Giao Hàng

Mr Thắng

Hổ trợ kỹ thuật

Mr Lệ Hỗ trợ kỹ thuật/ Bảo hành

Kinh doanh dự án

Tường Vi

Mr Bách

Kinh Doanh Phân Phối

Mr Thắng

Mis Lan

Hỗ trợ KH Doanh Nghiệp

Mis Đa

Mis Lan

Phòng Kế Toán

Miss Sa

Chi Nhánh Miền Bắc

Miss Đa

Mr Bách

Hỗ Trợ Giao Hàng

Mr Thắng

0915 117 005